nieuws

Bestuurder benoemen of vennootschap oprichten? Vergeet je verklaring buitenlandse bestuursverboden niet!

Krijg je als accountant de vraag om te helpen bij de benoeming van nieuwe bestuurders of de oprichting van een nieuwe vennootschap? Dan moet je sinds kort ook een verklaring buitenlandse bestuursverboden neerleggen ter griffie. Instaclause maakt het je gemakkelijk en automatiseerde in november alvast de opmaak van zo’n verklaring in haar tool, juridisch correct én aanvaard door de griffie. Zo ben je volledig in lijn met de nieuwe regelgeving!

Vermijd een bestuursverbod

Personen die een bestuursverbod krijgen opgelegd, kunnen gedurende een aantal jaren geen bestuursfunctie in een vennootschap meer uitoefenen. Dergelijk beroepsverbod wordt opgelegd door vonnis van een rechtbank in geval van faillissement of ernstige nalatigheid. Tot voor kort bestond er geen centraal register waarin deze verboden werden verzameld. Ook een andere, eenvoudige mogelijkheid om dit te controleren, was niet voorhanden. Je moest de archieven van de rechtbank induiken om na te gaan of er al dan niet een bestuursverbod was. In realiteit was het dus moeilijk te voorkomen dat een persoon met bestuursverbod alsnog als bestuurder of zaakvoerder werd benoemd.

Moet je als accountant een verklaring buitenlandse bestuursverboden opstellen? Via Instaclause maak je dit een handomdraai.


Aan de slag >>

Check het Europees register en maak een verklaring geen bestuursverbod

Sinds kort bestaat er een Europese richtlijn die een centraal register inzake bestuursverboden voorschrijft. Deze regelgeving heeft niet alleen voorzien in het ontstaan van zowel een nationale als internationale databank, maar legt ook een verplichte verklaring op. Bij de benoeming van een persoon als (lid van een) bestuursorgaan, moet je vanaf nu een verplichte verklaring buitenlandse bestuursverboden neerleggen ter griffie. Hierin vermeld je dat voor deze persoon geen bestuursverbod geldt binnen de EER.

Heeft jouw accountancykantoor nood aan bijkomende juridische ondersteuning? Van contracten, tot oprichtingsaktes: met Instaclause creëer je verschillende juridische documenten.


Check de verschillende documenten >>

Maak je verklaring op in Instaclause

In de praktijk levert dit wel (weer) een bijkomende administratieve taak op voor accountants. Voeg je deze verklaring niet toe, dan komt je publicatie in het Belgisch Staatsblad in het gedrang. Daarom zal Instaclause bij een benoeming ook automatisch een verklaring buitenlandse bestuursverboden voor jou aanmaken. Geen administratieve hordes, wel juridische eenvoud.

Juridische documenten opstellen, een tijdrovende en moeilijke taak? Helemaal niet! Dankzij Instaclause ondersteun je jouw klanten ook op juridisch vlak.


Ontdek de legal software voor accountants >>
background signature

Wens je meer informatie over de prijzen of heb je concrete vragen?