Privacy- en cookiebeleid

Datum van deze versie: april 2020

De Website instaclause.be ("Website") wordt beheerd door L.S.S. BV, vennootschap in oprichting, met zetel te Doornikstraat 12/0101 te 9700 Oudenaarde (hierna: L.S.S.). L.S.S. is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

L.S.S. hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacybeleid willen wij duidelijke informatie geven over de wijze waarop uw persoonsgegevens verzameld en verwerkt worden en over de redenen waarom dat gebeurt.

1. Algemeen

Dit Privacybeleid is van toepassing op de instaclause.be Website. Het regelt onze gegevensverzameling, -verwerking en -gebruikspraktijken, en geldt voor alle contacten tussen L.S.S. en haar klanten, zakelijke relaties van klanten en leveranciers. Door de Website te gebruiken, stemt u in met de gegevenspraktijken die in dit Privacybeleid worden beschreven. Indien u niet akkoord gaat met de gegevenspraktijken die in dit Privacybeleid worden beschreven, dient u de Website niet te gebruiken.

L.S.S. kan dit Privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen door een bijgewerkte of nieuwe versie online te plaatsen (https://instaclause.be/privacybeleid). U dient deze pagina af en toe te raadplegen om eventuele wijzigingen te bekijken. Als we wijzigingen aanbrengen, zullen we u daarvan op de hoogte brengen door het herziene Privacybeleid op onze Website te plaatsen. Dit helpt u om altijd op de hoogte te zijn van welke informatie we verzamelen, hoe we deze gebruiken en onder welke omstandigheden, indien van toepassing, deze wordt vrijgegeven. Uw voortgezette gebruik van de Website en/of de voortgezette verstrekking van Persoonlijke Informatie aan ons is onderworpen aan de voorwaarden van het op dat moment geldende Privacybeleid.

Als u vragen heeft over dit Privacybeleid of over de manier waarop wij omgaan met de informatie die u ons verstrekt, kunt u ons een e-mail sturen naar privacy@instaclause.be.

2. De wet

L.S.S. behandelt uw persoonsgegevens overeenkomstig Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG – de Algemene Verordening Gegevensbescherming ("AVG") en Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

3. De informatie

3.1. Informatie die we verzamelen

U bent vrij om onze Website te verkennen zonder enige informatie over uzelf te verstrekken, ofwel doordat wij enkel werken met functionele cookies, ofwel omdat u bij het eerste gebruik van de Website ervoor kan kiezen om niet-functionele cookies af te wijzen.

Wanneer u de Website bezoekt, kunnen wij u vragen om persoonlijke informatie over uzelf te verstrekken. Als u zich hierop inschrijft, sturen wij u van tijd tot tijd e-mails om u op de hoogte te houden van productinnovaties, updates of evenementen. Als u dergelijke berichten niet langer wenst te ontvangen, kunt u zich uitschrijven.

"Persoonlijke informatie" verwijst naar alle informatie die u vrijwillig aan ons verstrekt en die u persoonlijk identificeert, met inbegrip van contactinformatie, zoals uw naam, e-mailadres, bedrijfsnaam, adres, telefoonnummer en andere informatie over uzelf of uw bedrijf.

Wij bewaren en verwerken geen betalingsinformatie zoals creditcardnummers.

3.2. Minderjarigen

De Website is niet bedoeld voor of gericht op kinderen jonger dan 13 jaar (of minderjarigen in het algemeen). We verzamelen niet bewust of opzettelijk informatie over deze personen. Als u denkt dat we informatie over een kind onder 13 jaar hebben verzameld, neem dan contact met ons op via privacy@instaclause.be, zodat we de informatie kunnen verwijderen.

3.3. Hoe we de informatie die we verzamelen gebruiken

We gebruiken de informatie die we verzamelen alleen in overeenstemming met dit Privacybeleid.

In aanvulling op het gebruik dat elders in dit Privacybeleid wordt genoemd, en wanneer dit volgt uit functionele cookies of uit niet-functionele cookies waarvoor u de toestemming gaf, kunnen wij uw Persoonlijke Informatie gebruiken om: (a) uw website-ervaring te verbeteren door de Website te personaliseren; (b) informatie naar u te sturen waarvan wij denken dat deze voor u interessant is, per post, e-mail of op een andere manier.

3.4. Beveiliging van uw persoonlijke gegevens

We gebruiken verschillende beveiligingstechnologieën en -procedures om uw Persoonlijke Informatie te helpen beschermen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik of openbaarmaking. Wij beveiligen de Persoonlijke Informatie die u verstrekt op computerservers in een gecontroleerde, veilige omgeving, beschermd tegen ongeoorloofde toegang, gebruik of openbaarmaking.

3.5. Bewaren van persoonlijke informatie

L.S.S. bewaart de persoonlijke informatie die u ons verstrekt niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, met als maximum zolang de wet dit toelaat of vereist. Vervolgens verwijderen wij de informatie op een veilige manier. Wij zullen deze informatie eerder van de servers verwijderen als u daarom vraagt (zie verder onder titels "Het beoordelen, corrigeren en verwijderen van uw persoonlijke gegevens" en "Uitschrijven voor onze communicatie").

4. Derden

4.1. Algemeen

Het principe is dat wij uw Persoonlijke Informatie nooit aan derden zullen verkopen, behoudens uitzonderingen voorzien in deze policy. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier toestemming voor geeft.

4.2. Openbaarmaking

Wij behouden ons het recht voor om uw Persoonlijke Informatie te gebruiken of openbaar te maken indien dit door de wet wordt vereist of indien wij redelijkerwijs geloven dat het gebruik of de openbaarmaking noodzakelijk is om onze rechten te beschermen of om te voldoen aan een wet, een gerechtelijk bevel of een juridisch proces of indien dit wettelijk, deontologisch of contractueel noodzakelijk is voor uitvoering van de in de samenwerking beschreven doeleinden.

4.3. Dienstverleners

Wij hebben andere bedrijven en mensen in dienst om diensten te verlenen aan onze klanten en gebruikers van de Website of de Abonnementsdienst en het kan zijn dat wij uw informatie met hen moeten delen om u informatie, producten of diensten te leveren. Voorbeelden hiervan zijn het analyseren van gegevens, het verlenen van marketingondersteuning en het verlenen van klantenservice. In alle gevallen waarin we uw informatie met dergelijke agenten delen, eisen we expliciet dat de agent ons privacy- en klantengegevensbeleid erkent en naleeft.

4.4. Externe websites

Onze Website biedt soms links naar andere websites. Wij hebben geen controle over, en zijn niet verantwoordelijk voor, de inhoud of de praktijken van deze andere websites. Het feit dat wij dergelijke links aanbieden, betekent niet dat wij deze andere websites, hun inhoud, hun eigenaars of hun praktijken onderschrijven. Dit Privacybeleid is niet van toepassing op deze andere websites, die onderworpen zijn aan enig privacy- en ander beleid dat zij kunnen hebben.

4.5. Social Media

Onze Website bevat geen Social Media Features, zoals de Facebook Like button en Widgets, zoals de Share This button of interactieve mini-programma's die op onze sites draaien.

4.6. Overname

Als wij (of onze activa) worden overgenomen door een ander bedrijf, hetzij door fusie, overname, faillissement of anderszins, dan zou dat bedrijf alle informatie ontvangen die door L.S.S. op de Website en de Abonnementsdienst wordt verzameld.

5. Cookies

We gebruiken "cookies" om u te helpen uw online ervaring te personaliseren. Een cookie is een tekstbestand dat door een webserver op uw harde schijf wordt geplaatst. Cookies worden niet gebruikt om programma's uit te voeren of om virussen op uw computer af te leveren. Cookies zijn uniek aan u toegewezen en kunnen alleen worden gelezen door een webserver in het domein dat de cookie aan u heeft uitgegeven. Een van de primaire doelen van cookies is het bieden van een gemaksfunctie om u tijd te besparen. Het doel van een cookie is om de webserver te laten weten dat u naar een bepaalde pagina bent teruggekeerd. Als u bijvoorbeeld pagina's op een website personaliseert, kan een cookie helpen om uw specifieke informatie bij volgende bezoeken te onthouden. Wanneer u terugkeert naar dezelfde website, kan de informatie die u eerder hebt verstrekt, worden opgehaald, zodat u gemakkelijk gebruik kunt maken van de aangepaste functies.

U hebt steeds de mogelijkheid om cookies te accepteren of te weigeren. De meeste webbrowsers accepteren automatisch cookies, maar u kunt de instelling van uw browser meestal zo wijzigen dat cookies worden geweigerd als u dat wilt. Als u kiest om het gebruik van de cookies uit te schakelen of te weigeren, leidt dit vermoedelijk tot een minder goede werking van de interactieve kenmerken van de website die u bezoekt, dus ook van onze Website.

Op deze Website gebruiken wij enkel noodzakelijke functionele cookies, dit zijn cookies die noodzakelijk zijn om de basisfuncties van de website te laten draaien. Deze cookies worden sowieso geplaatst, ook wanneer u nog niet op 'aanvaarden' heeft geklikt op de banner die onderaan de webpagina verschijnt. Meer specifiek zijn het de volgende:

 • SRVNAME: de SRVNAME-cookie wordt ingevoegd om "kleverige" sessies te bieden. Zorgt er in HTTP-modus voor dat een gebruiker altijd naar dezelfde server wordt geleid, ook wanneer deze browst tussen verschillende subpagina's op de website. Anders gezegd: de cookie zorgt ervoor dat wanneer een server eenmaal is gedelegeerd aan een gebruiker, deze niet meer wordt gewijzigd tijdens zijn sessie, wat zou leiden tot een verlies van functionaliteit. De cookie houdt bij op welke server wordt gesurfd. Het betreft een sessiecookie, die wordt verwijderd wanneer u uw webbrowser sluit.
 • WORDPRESS_TEST_COOKIE: Deze Website is gebouwd met het programma Wordpress. WordPress stelt deze cookie in wanneer u naar de inlogpagina navigeert. De cookie wordt gebruikt om te controleren of uw webbrowser is ingesteld om cookies toe te staan of te weigeren. De cookie plaatst of houdt geen gegevens bij, anders dan de tekst 'WP Cookie check'. Het betreft een sessiecookie, die wordt verwijderd wanneer u uw webbrowser sluit.
 • cookielawinfo-checkbox-necessary: Deze cookie is ingesteld door GDPR Cookie Consent plugin. De cookie wordt gebruikt om de toestemming van de gebruiker voor de cookies op te slaan in de categorie "Noodzakelijk". De cookie blijft actief gedurende een periode van elf maanden.
 • cookielawinfo-checkbox-non-necessary: Deze cookie is ingesteld door GDPR Cookie Consent plugin. De cookie wordt gebruikt om de toestemming van de gebruiker voor de cookies op te slaan in de categorie "Niet noodzakelijk". De cookie blijft actief gedurende een periode van elf maanden.
 • viewed_cookie_policy: De cookie wordt ingesteld door de GDPR Cookie Consent plugin en wordt gebruikt om op te slaan of de gebruiker al dan niet heeft ingestemd met het gebruik van cookies. Er worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen. De cookie blijft actief gedurende een periode van elf maanden.
 • _calendly_session: Deze cookie is noodzakelijk zodat u via de website een demo kan vastleggen, rechtstreeks bij Instaclause. De cookie blijft actief gedurende een periode van elf maanden.

Betreft niet-noodzakelijke cookies. Wij gebruiken zelf enkel noodzakelijke functionele cookies, zoals hierboven uiteengezet. Dit zijn ook de enige cookies die werkzaam zijn wanneer u niet op 'aanvaarden' heeft geklikt op de banner die onderaan de webpagina verschijnt. Opgepast: Van zodra u wel op 'aanvaarden' heeft geklikt, merken wij dat soms ook andere cookies werkzaam worden. Dit zijn cookies die wij niet plaatsen, maar die u mogelijks zelf meedraagt van op andere websites en die dan ook werkzaam worden op onze website. De cookies kunnen dan ook hier niet worden opgesomd, gezien ze van uw voorgaand surfgedrag, en dus van persoon tot persoon, afhangen.

6. Aanpassen en wissen van informatie

6.1. Het beoordelen, corrigeren en verwijderen van uw persoonlijke gegevens

Als u ons uw Persoonlijke Informatie verstrekt, heeft u de volgende rechten met betrekking tot die informatie:

 • Om de gebruikersinformatie die u ons hebt verstrekt te bekijken
 • Om te verzoeken dat wij eventuele fouten, verouderde informatie of omissies in gebruikersinformatie die u aan ons hebt verstrekt, corrigeren
 • Om te verzoeken dat uw gebruikersgegevens niet of slechts beperkt worden verwerkt en/of gebruikt en uw eerdere toestemming hiertoe in te trekken
 • Om te verzoeken dat uw gegevens uit onze administratie worden verwijderd
 • Om niet gecontacteerd te worden door Instaclause of derden
 • Om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij in opdracht van u.

Om een van deze rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via privacy@instaclause.be of via +32 (0)55 60 77 97. Wij zullen uw gegevens onmiddellijk wijzigen, corrigeren of verwijderen en u op de hoogte brengen van de actie die wij hebben ondernomen.

6.2. Uitschrijven voor onze communicatie

U kunt zich afmelden voor onze marketingcommunicatie, waarop u zich in regel zelf inschreef, door te klikken op de "unsubscribe"-link onderaan onze e-mails, of door ons een e-mail te sturen naar privacy@instaclause.be.

6.3. Klachten

Mocht u vragen of klachten hebben in het kader van deze privacy- en cookieverklaring, of mocht iets niet of niet stroken met uw bevinding, wordt u vriendelijk verzocht dit aan ons te melden op privacy@instaclause.be of per telefoon op +32 (0)55 60 77 97.

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming (02/274 48 00 of contact@apd-gba.be). Al zouden wij het natuurlijk liever gewoon met u regelen.

7. Contactgegevens

Bedrijfsnaam: L.S.S. BV, vennootschap in oprichting

Adres: Doornikstraat 12/0101, 9700 Oudenaarde, België

E-mail: info@instaclause.be